1

Prime 10 فرش ماشین اکانت برای مشاهده در Twitter

News Discuss 
قالی دیجی کالا   فرشهایی که وقف عرش شدند درنهایت به علت این که سطوح توخالی آنها از میزان برجستگی فرش بیشتر میشود نازک میشوند .پس فرم اولیهای را که داشتهاند از دست میدهند. این دستگاه پنج تنی که ۱۵ متر درازا و ۲٫۵ متر بلندی داشت، میتوانست تا ۷۲ https://edgar092li.blogminds.com/-12989314

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story